Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the National Agency. Neither the European Union nor National Agency can be held responsible for them.

Undersøgelsens behov og mål

I de seneste år har videnskabelige undersøgelser vist de skadelige virkninger af små børns overeksponering for skærme. På nuværende tidspunkt er der ikke udviklet nogen praksis, som effektivt hjælper voksenundervisere med at bekæmpe denne tendens.

Denne undersøgelse, der blev gennemført af projektpartnerne, havde således til formål at:

  • Identificere nogle af de potentielle hindringer, som voksne kan stå over for, når de forsøger at minimere brugen af skærme i forbindelse med børneopdragelse.
  • Identificere praksis, der kan hjælpe med at udvikle nye læringsmaterialer, som kan anvendes af sundhedspersonale, der ønsker at etablere deres egne kapacitetsopbyggende processer mod overeksponering for skærme.
  • Støtte til, at personer med færre muligheder tilegner sig færdigheder på grundlag af deres viden, så de kan blive "ambassadører" og ledsage deres jævnaldrende i deres refleksion og uddannelse.

Anvendt metodologi

Med henblik på at opnå alle de ovennævnte mål har projektpartnerne fra Frankrig, Spanien, Irland, Grækenland, Grækenland, Danmark og Italien gennemført en undersøgelse baseret på 30 casestudier, der er bygget op af tekniske elementer og praktiske, levede erfaringer, og 10 interviews med fagfolk med fokus på følgende emner

  • udfordringer i forbindelse med voksenundervisning i kampen mod skærmafhængighed i almindelighed
  • de kompetenceniveauer, der forventes i offentlige eller private, små eller mellemstore sociale organisationer, der arbejder inden for uddannelse og sundhed
  • betingelser for et vellykket bidrag og positive resultater: sociale, miljømæssige, kulturelle, faglige og økonomiske resultater
  • definition af resultaterne af de bidragsbaserede tilgange med lokalsamfund og disse initiativers indvirkning på den offentlige politik

Short Version

Download Short Version PDF
© 2024 Surviving Digital. All rights reserved.
menuchevron-down